onsdag 28 januari 2015

Sammanfattning

Sammanfattning I denna rapport redovisas de delar av projektet ”Beräkningsmetoder för årsvärmefaktor för värmepumpsystem för jämförelse, systemval och dimensionering” som SP Sveriges tekniska forskningsinstitut svarat för. Projektet har genomförts av SP och KTH. KTH:s del av projektet redovisas i en separat rapportdel. I en inledande del av projektet har förberedelser för ett IEA samarbete, samt gemensam övergripande projektplanering tillsammans med industriparterna utförts. IEA-projektet har godkänts att starta av styrelsen för IEA Heat Pump Programme, och ett första inledande möte har hållits. SP har koordinerat samt sammanställt resultat av fältmätningar. Väl genomförda fältmätningar är en förutsättning för validering av olika beräkningsalgoritmer. Sammanställningen visar att det finns ett flertal utförda fältmätningar i Sverige under de senaste 20 åren, men få har gjorts med SPF som fokus, utan ofta har mätningarna gjorts med syfte att studera en viss teknikförändring, eller andra faktorer. Det har inte under de senaste 10 åren utförts någon stor mätning på värmepumpar liknande de välkända Fraunhofermätningarna eller FAVA-studien i Schweiz. Den enda studie som syftat till att mäta SPF är den som SP utfört. Detta kan ses som en brist i ett land där värmepumpar har ett så stort genomslag för uppvärmningen av bostäder

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar